Δράσεις-Υπηρεσίες

Δράση Open Social Net – Πολιτιστικό Summer Camp 2022 – Δημοσιοποίηση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελούμενων

00:00, 13 Μαΐου 2022
17:00, 8 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888),...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Άλλες Ανάγκες

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Λογιστική Συμβουλευτική - Υποστήριξη σε Σχέση με Διοικητικές Διαδικασίες (ΑΦΜ, Κάρτα ΟΑΕΔ, ΚΕΑ, Βιβλιάριο Υγείας κ.α.) Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί και προσπαθούν να επανενταχθούν...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Νομική Υποστήριξη / Συμβουλευτική

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης / Συμβουλευτικής (Παράσταση σε Δικαστήρια, Πληρωμή Παραβόλων και Δικαστικών Εξόδων) Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που βρίσκονται κρατούμενοι και αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα για...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης - Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης/Συμβουλευτικής (Ατομικές Συνεδρίες) Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί. Δέχεται κατόπιν ραντεβού.   Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι - Αποφυλακισμένοι

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Προάσπιση και Προαγωγή της Υγείας

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Κάλυψη Ατομικού Κόστους Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης [Κάλυψη Νοσηλίων, Κάλυψη Εξόδων Ψυχιάτρων , Κάλυψη Κόστους για Ειδικές Μεταγγίσεις, Κάλυψη Κόστους για Ειδικές Αιματολογικές Εξετάσεις (ΗΙV, HBV), Κάλυψη Γυναικολογικών Εξετάσεων, Κάλυψη Κόστους...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Κάλυψη Ειδών Πρώτης Ανάγκης

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Διανομή Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ρουχισμός, είδη καθαριότητας κ.α.) - Πληρωμές Λογαριασμών ΔΕΚΟ Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί. Δέχεται κατόπιν ραντεβού.   Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Σίτιση

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Διανομή Τροφίμων - Παροχή Δωροεπιταγών Super Market Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί. Δέχεται κατόπιν ραντεβού.   Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι - Αποφυλακισμένοι

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Στέγαση

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Οικονομική Ενίσχυση Μέρους του Ενοικίου, σε πρώην κρατουμένους που αδυνατούν να πληρώσουν - Προσωρινή Φιλοξενία / Στέγαση Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί. Η στέγαση παρέχεται...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης - Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης/Συμβουλευτικής (Ατομικές Συνεδρίες, Ομαδικές Συνεδρίες, Οικογενειακή Θεραπεία) Απευθύνεται σε Ενήλικους Άντρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάχρησης ουσιών.   Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι - Αποφυλακισμένοι

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσία – Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

22:24, 28 Νοεμβρίου 2022
22:24, 28 Νοεμβρίου 2022

- Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης - Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης/Συμβουλευτικής (Ατομικές Συνεδρίες, Ομαδικές Συνεδρίες, Οικογενειακή Θεραπεία) Απευθύνεται σε Ενήλικους Άντρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάχρησης ουσιών.   Κατηγορία Ωφελούμενων: Πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου...

Διαβάστε Περισσότερα
Χρηματοδότηση