Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net

Το Open Social Net εστιάζει στον ενιαίο σχεδιασμό υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη
και την απασχόληση. Στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα συμμετέχουν ενεργά οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων και τρίτοι φορείς.

Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στη διάθεση της Ε.Α.Τ.Α  και του Δήμου Αθηναίων, για την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ακραίας φτώχειας σε τοπικό επίπεδο.

• Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται ή βρίσκονται ήδη σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
• Φορείς και οι δομές που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.
• Πολίτες της Αθήνας.

Το Open Social Net δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία και διατήρηση δίαυλων επικοινωνίας ανάμεσα στις κοινωνικές υπηρεσίες/δομές του Δήμου Αθηναίων και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Βασικός στόχος αυτής της δικτύωσης είναι η ενημέρωση σε σχέση με προβλήματα και ελλείψεις στην εκπλήρωση κοινών στόχων παρέμβασης.

• Χαρτογράφηση φορέων, δομών, υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και αποδεκτών τους, σε τοπικό επίπεδο.
• Διασύνδεση του δήμου της Αθήνας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη συνεργιών πληροφόρησης, συντονισμού και κοινής δράσης σε υψηλής προτεραιότητας κοινωνικά θέματα.
• Υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που έρχονται να αμβλύνουν επείγοντα και στοχευμένα προβλήματα σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας ή γειτονιάς.
• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των πολιτών της Αθήνας να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνική συνοχή.

Πρόσφατες Δράσεις

Ενημερωθείτε για τις δράσεις  του Open Social Net.

Διαχειριστείτε το λογαριασμό σας

Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε κάποια δράση του Open
Social Net, μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας, πατώντας
στο παρακάτω κουμπί.

Δράσεις - Υπηρεσίες

Φίλτρα Αναζήτησης:

Πείτε μας την Άποψή σας

Οι διαδικτυακές ψηφοφορίες του Open Social Net, δίνουν την ευκαιρία να καταγραφεί η άποψή σας ως προς ζητήματα κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να ιεραρχηθούν ψηλά από το Δήμο.

Καταχωρήστε τη δράση σας

Εάν είστε φορέας ή δομή, μπορείτε να καταχωρήσετε τη δράση σας για να την αναδείξετε στο δίκτυο Open Social Net. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία καταχώρησης δράσης.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Εάν είστε φορέας ή δομή και θέλετε να συνεργαστείτε με το Open Social Net στη βάση μιας διαπιστωμένης ανάγκης που θέλετε να καλύψετε, ή απλά ζείτε στην Αθήνα και χρειάζεστε κοινωνική στήριξη, ή θέλετε να συνεισφέρετε ως εθελοντής στο έργο, ελάτε σε επαφή μαζί μας συμπληρώνοντας μία από τις παρακάτω φόρμες.

Πρόσφατα Νέα

Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα του Open Social Net.

Χρηματοδότηση