Δράσεις-Υπηρεσίες

Δράση Open Social Net_«Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων» _Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

00:00, 6 Νοεμβρίου 2023
00:00, 24 Νοεμβρίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888),...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Πολιτιστικές επισκέψεις στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση της Τρίτης Ηλικίας»

00:00, 19 Σεπτεμβρίου 2023
00:00, 7 Δεκεμβρίου 2023

Η δράση «Υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση της Τρίτης Ηλικίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας σε άτομα 60+ κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας τους, την ενδυνάμωση καθώς και την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους»

00:00, 6 Σεπτεμβρίου 2023
00:00, 8 Δεκεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας σε άτομα 60+ κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας τους, την...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Υλοποίηση εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων»

00:00, 8 Αυγούστου 2023
00:00, 25 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας –...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_« Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές Δράσεις με τίτλο “Από το χωράφι … στο πιάτο μας”»

00:00, 10 Αυγούστου 2023
00:00, 25 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές Δράσεις με τίτλο “Από το χωράφι ... στο πιάτο μας”» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μετανάστες/πρόσφυγες που διαβιούν στην Αθήνα»

00:00, 20 Ιουλίου 2023
00:00, 30 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μετανάστες/πρόσφυγες που διαβιούν στην Αθήνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ»

00:00, 16 Αυγούστου 2023
00:00, 28 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ» υλοποιείται στο πλαίσιο...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης»

00:00, 20 Ιουλίου 2023
00:00, 25 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης» υλοποιείται...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Πρόγραμμα ρομποτικής σε τέκνα ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών, οικογενειών σε δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση»_ Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

00:00, 4 Ιουλίου 2023
17:00, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης,  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), ...

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net – Πολιτιστικό Summer Camp 2023_Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

00:00, 24 Μαΐου 2023
17:00, 9 Ιουνίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888),...

Διαβάστε Περισσότερα
Χρηματοδότηση