Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στα εργαστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Α1) για ενήλικες (16+ ετών) χρησιμοποιώντας το ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ως εργαλείο εκμάθησης. Κάθε Παρασκευή, από 3 Μαρτίου, στις 4:00 – 6:00 μ.μ στο «ANKAA Project» στην Κυψέλη (Ιθάκης 29, Αθήνα 112 57) με την καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας Μαρία Αυγουστίνου.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

  • να συμμετάσχουν σε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  •  να γνωρίσουν έναν νέο τρόπο εκμάθησης της ελληνικής
  • να αναπτύξουν τις ακουστικές και προφορικές τους δεξιότητες στα ελληνικά
  • να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία ηχογράφησης (φωνητική εγγραφή, μικρόφωνα, ακουστικά)
  • δημιουργούν ηλεκτρονική βάση δεδομένων αρχείων ήχου με διάφορα θέματα διαθέσιμη για μαθητές και καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες με συμμετοχή τουλάχιστον 70% θα λάβουν:

  •  πιστοποιητικό συμμετοχής
  •  χαρτοφυλάκιο με την πρόοδό τους και μαθησιακά επιτεύγματα που μπορούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους
  •  αντίγραφο των ηχογραφήσεων που παράγονται από τα εργαστήρια

Ακολουθούν φυλλάδια με πληροφορίες στις ακόλουθες γλώσσες:: Arabic, French, Farsi, Russian, English, Greek.