Ο Δήμος Αθηναίων επιθυμεί να δημιουργήσει συνέργειες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και να εξερευνήσει νέες λύσεις που να καλύπτουν ανάγκες και προτεραιότητες της πόλης σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του ΣυνΑθηνά, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων να υποβάλουν υποψηφιότητα για λήψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στον Δήμο Αθηναίων.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της 2ης πρόσκλησης

Συνημμένα αρχεία