– Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
– Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης/Συμβουλευτικής (Ατομικές Συνεδρίες)

Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.

 

Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι – Αποφυλακισμένοι