– Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης / Συμβουλευτικής (Παράσταση σε Δικαστήρια, Πληρωμή Παραβόλων και Δικαστικών Εξόδων)

Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που βρίσκονται κρατούμενοι και αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα για νομική εκπροσώπηση.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.

 

Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι – Αποφυλακισμένοι