– Λογιστική Συμβουλευτική
– Υποστήριξη σε Σχέση με Διοικητικές Διαδικασίες (ΑΦΜ, Κάρτα ΟΑΕΔ, ΚΕΑ, Βιβλιάριο Υγείας κ.α.)

Απευθύνεται σε Ενήλικες (Άντρες και Γυναίκες) που έχουν αποφυλακισθεί και προσπαθούν να επανενταχθούν κοινωνικά.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.

 

Κατηγορία Ωφελούμενων: Φυλακισμένοι – Αποφυλακισμένοι