Η ΕΑΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», το οποίο υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), προσκαλεί Δημότες ή Μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων που

  • έχουν κλείσει το 18οέτος της ηλικίας τους και
  • βρίσκονται σε ευάλωτη ή μειονεκτική θέση (βλέπε αναλυτική πρόσκληση)

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη υπηρεσιών ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την εξεύρεση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 23/12/2022 έως την κάλυψη των θέσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΕΑΤΑ Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7 (ισόγειο), ΤΚ 105 57, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://develop.thisisathens.org/el/prosklisi-ofeloumenon

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: application@developathens.gr