Το ΚΕ.Σ.Ο. πλέον παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας από έμπειρο λογοθεραπευτή, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να αξιολογεί τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών μέσα από τα άτυπα σταθμισμένα εργαλεία του. Επομένως θα μπορεί να εξετάζει τόσο τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες του εκάστοτε ατόμου.
Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που δεν σχετίζεται μόνο με το λόγο και την ομιλία, αλλά έχει σχέση με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την επιστημονική μελέτη και την πρόληψη των διαταραχών λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Ο λογοθεραπευτής, αντιθέτως είναι ο επαγγελματίας που ευθύνεται για την πρόληψη, την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση και την έρευνα της ανθρώπινης επικοινωνίας και των συναφών διαταραχών.

Περισσότερα σχετικά με τη δράση στο https://www.kesoiaa.gr/