Με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στην αγορά εργασία, η ΜΕΤΑδραση, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ξεκινάει τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε πρόσφυγες, δικαιούχους προσωρινής προστασίας και μετανάστες – ηλικίας 18 και άνω – και τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να απασχοληθούν στον τομέα της φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης της συγκέντρωσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για  ολοκλήρωση εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την εργασιακή τους εξειδίκευση και απασχόληση ως προσωπικοί βοηθοί εντός του πλαισίου της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» (Ν. 4837/2021) αλλά και γενικότερα στον τομέα της φροντίδας μη εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Μαθήματα γλωσσικής εξειδίκευσης στην ιατρική ορολογία
  • Επιμορφώσεις πρώτων βοηθειών και παιδικής προστασίας
  • Διοικητική υποστήριξη για την εγγραφή στη πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας
  • Βοηθητικά μαθήματα ελληνικών για βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας

 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Άδεια διαμονής που να παρέχει δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Άδεια εργασίας στην Ελλάδα (εφόσον προβλέπεται από το Νόμο η χορήγησή της)
  • Συνεκτιμάται το καλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας (A2)

 

Για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 27/03/2023
Προσοχή: Οι εγγραφές ενδέχεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

 

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ελένη Μέτσα στο email: emetsa@metadrasi.org και τον Σάββα Παπαδόπουλο στο email: sapapadopoulos@metadrasi.org