Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί  γονείς/κηδεμόνες παιδιών και εφήβων ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά οικογενειών που διαμένουν στην Αθήνα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Παροχή αθλητικών ειδών ένδυσης και εξοπλισμού για παιδιά και εφήβους ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά οικογενειών»

Η δράση έχει ως βασικό στόχο  στην υποστήριξη της συμμετοχής παιδιών και εφήβων οικογενειών που διαβιούν σε ευάλωτες κοινωνικά περιοχές, όπως αυτές της Κυψέλης, Πατησίων, Γκύζη με ιδιαίτερα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά που συνοδεύονται από οικονομική δυσπραγία, σε αθλητικές δραστηριότητες, με σκοπό τη προώθηση της τοπικής συμπερίληψης και αλληλοκατανόησης.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά ομάδων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση μπορούν να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 05/05/2023 και ώρα 17.00

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Παρασκευή 28/04/2023 μέχρι 05/05/2023, μεταξύ 10:00 – 17:00).

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων