Η δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείων του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Αφορά στη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές Λυκείου σε οκτώ επιλεγμένες σχολικές μονάδες (Λύκεια) του Δήμου Αθηναίων που λειτουργούν σε περιοχές με οικονομικές, κοινωνικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες.

Αποσκοπεί στην ενεργοποίηση μαθητών Λυκείων της Α, Β και Γ τάξης επιλεγμένων δημόσιων Λυκείων της Αθήνας, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων / κηδεμόνων τους για τις τρέχουσες επιλογές που παρέχει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση νέων τεχνικών αναζήτησης διαδρομών καριέρας.

Στο πλαίσιο αυτό το «Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές και γονείς/κηδεμόνες.