Η δράση «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στην αστική κηπουρική/ κηποτεχνία σε πρώην ουσιοεξαρτώμενους, ωφελούμενους του προγράμματος «ΔΡΑΣΗ» του ΚΕΘΕΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Αφορά στην υποστήριξη ευάλωτων πολιτών, πρώην ουσιοεξαρτημένων που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης μέσω του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ το οποίο δίνει έμφαση στην συνεχή επαφή τους με την ευρύτερη κοινότητα μέσα από επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της διαδικασίας της επανένταξης και στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού και βιωματικού εργαστηρίου σε τεχνικές αστικής κηπουρικής δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να αποκτήσουν τεχνογνωσία, να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους, να θέσουν στόχους και κίνητρα, να απασχοληθούν δημιουργικά και να αλληλοεπιδράσουν με άλλα άτομα ενισχύοντας την κοινωνικοποίησή τους .

Στο πλαίσιο αυτό,  η «Οργάνωση Γη» θα παρέχει  την  κατάρτιση της αστικής κηπουρικής/ κηποτεχνίας σε τριανταπέντε (35) ωφελούμενους, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μέλη του προγράμματος «ΔΡΑΣΗ» του ΚΕΘΕΑ.