Η δράση «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η δράση αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων με ενδεικτικά θεματικές όπως: αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση του άγχους, τελειομανία & προσωπικός σαμποτέρ, ψυχική ανθεκτικότητα, εικόνα του σώματος κα.  αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση των εφήβων κοριτσιών μέσα από τα εργαστήρια καθώς  και στη  ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω του βίντεο που θα δημιουργηθεί στα εργαστήρια.
Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν  σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιοχών του Δήμου Αθηναίων που παρουσιάζουν ειδικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και θα απευθύνονται σε έφηβες μαθήτριες ηλικίας 12 έως 18 ετών

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των νεότερων γενιών κοριτσιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και της ανθεκτικότητάς τους, την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες, τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής τους στο εργατικό
δυναμικό και την ενδυνάμωσή τους.