Η δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας σε άτομα 60+ κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας τους, την ενδυνάμωση καθώς και την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η δράση αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων , δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας ατόμων άνω των 60 ετών  στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Συμβουλευτική και Ευεξία
  • Δημιουργική Απασχόληση
  • Έμφυλη Βία

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις γειτονιές και στις Λέσχες Φιλίας της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Σεπόλια, Κολοκυνθούς, Κάτω Πατήσια).

H δράση αποσκοπεί  στην ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους καθώς και στην εκπαίδευσή τους στις διαφορετικές μορφές βίας και στους τρόπους διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης.