Η δράση «Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η δράση αποσκοπεί στην  οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νεαρούς/ες που μένουν στην Αθήνα,  αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ή τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και βρίσκονται σήμερα εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανάλογα με  τις ανάγκες/προφίλ των ατόμων (tailor – made) τα οποία  ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας και περιλαμβάνουν κλιμακούμενες υπηρεσίες πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης –  ενδυνάμωσης , επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης με εργοδότες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΝΟΣΤΟΣ θα παρέχει υπηρεσίες  ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΕΚΠΟΣΟ – ΝΟΣΤΟΣ

https://new.nostos.org.gr/vimata-brosta-pilotiko-schedio-gia-t/