Η δράση «Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net»η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Προετοιμασία της ομάδας έργου – Προσέλκυση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
  2. Bootcamp Επιχειρηματικότητας
  3. Επιχειρηματική Συμβουλευτική
  4. Business Coaching
  5. Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο αυτό το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο«PR.A.K.S.I.S.» θα παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης

Η δράση αποσκοπεί στην  δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, μέσω της ανάπτυξης των προσωπικών τους δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού σχεδιασμού από ένα σύνολο δημιουργίας οκτώ επιχειρηματικών έργων, προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε:

PRAKSIS

Στουρνάρη 57,
10432, Αθήνα

+30 210 520 5200

info@praksis.gr

https://praksis.gr