Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που διαβιούν στο Δήμο Αθηναίων , να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων».

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την  βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και στην διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως εκείνων που βρίσκονται (ή κινδυνεύουν να βρεθούν) σε κατάσταση ένδειας με σκοπό  την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών που κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση μπορούν να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 17.00.

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα 06/11/2023 μέχρι 24/11/2023 , μεταξύ 10:00 – 17:00.

Προσοχή! Η σειρά προτεραιότητας κατοχυρώνεται με την ολοκλήρωση της υποβολής  της αίτησης και την επισύναψη  των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων