Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) συνεργάζεται με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ) στη δράση «Προμήθεια ειδικού ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης («πακέτα») τα οποία θα διανεμηθούν σε αστέγους του Δήμου Αθηναίων για την προστασία τους από τις ιδιαιτέρα δυσχερείς χειμερινές καιρικές συνθήκες».

Η δράση αποσκοπεί στην άμβλυνση των συνεπειών της συνεχούς και ευρείας έκθεσης των αστέγων στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ειδικά την χειμερινή περίοδο.

Συνολικά  350 πακέτα θα διανεμηθούν σε ισάριθμους αστέγους, δηλαδή στο σύνολο αυτών που οι υπηρεσίες του ΚΥΑΔΑ έχουν εντοπίσει και υποστηρίζουν μέσω της ομάδας “street work” στην Αθήνα.

Τα είδη που περιλαμβάνει κάθε πακέτο είναι :

  • ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
  • ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
  • ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
  • ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ τύπου COMPANION
  • ΘΕΡΜΟΣ inox 1 lt
  • ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
  • ΦΑΚΟΣ με μπαταρίες
  • ΣΑΚΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ