Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί πολίτες με ποσοστό εν ισχύ πιστοποιημένης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως είδους (κινητική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή άλλη) και ηλικίας, που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο «Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας» που αφορά στη διανομή συσκευασμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της διατροφικής ανασφάλειας και την προσφορά εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά στην ενίσχυση της υπάρχουσας διατροφής (εμπλουτισμός τροφίμων), στις πηγές ενέργειας και θρεπτικών συστατικών (επιλεκτική διατροφή), καθώς και την προώθηση νέων συνηθειών υγιεινής διατροφής όταν η συμβατική δεν καλύπτει επαρκώς τις σχετικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.

 

Πρόσκληση
Αίτηση Συμμετοχής
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων