Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με νεογέννητα τέκνα διαμένουσες στην Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας».

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και στην διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους της οικογενειακής μέριμνας και παιδικής φροντίδας συμβάλλοντας στην άμβλυνση της υλικής αποστέρησης  κυρίως των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται (ή κινδυνεύουν να βρεθούν) σε κατάσταση ένδειας.

Ωφελούμενοι  της δράσης είναι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν αποκτήσει τέκνο (ή τέκνα) το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στη Δράση, διαβιούν στο Δήμο της Αθήνας και βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

 

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελούμενων

Πρόσκληση_Παράταση

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης