Το 1ο ATHENS CIVIL SOCIETY FESTIVAL είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και του ΣυνΑθηνά που έχει στόχο να ενώσει, να συνδέσει, να στηρίξει, να αναδείξει και να ενδυναμώσει το ενεργό κομμάτι της πόλης: τις οργανώσεις, τους φορείς και τις ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες από 200 οργανώσεις και φορείς συμμετέχουν από 21 έως 23 Απριλίου στη μεγαλύτερη γιορτή της Κοινωνίας των Πολιτών.