Δράσεις Open Social Net

Το Open Social Net, αναδεικνύει δράσεις του δήμου Αθηναίων αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας και ακραίας φτώχειας.

Επιπλέον, υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις μικρής κλίμακας  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι πλέον ευάλωτοι κοινωνικά συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει τακτικά Προσκλήσεις συμμετοχής διασφαλίζοντας όρους ισότιμης πρόσβασης για όλους.

Δράση Open Social Net_ «Δικαίωμα στην ποιότητα – Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας»_ Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

00:00, 28 Μαρτίου 2023
17:00, 5 Μαΐου 2023

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί διαμένοντες στην Αθήνα πολίτες με…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_Παρέμβαση street work σε ευάλωτες στον HIV ομάδες

00:00, 15 Φεβρουαρίου 2023
00:00, 1 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παρέμβαση street work σε ευάλωτες στον HIV ομάδες» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888). Η…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net-Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείων του Δήμου Αθηναίων

00:00, 23 Δεκεμβρίου 2022
00:00, 31 Μαρτίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείων του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στην αστική κηπουρική/ κηποτεχνία σε πρώην ουσιοεξαρτώμενους, ωφελούμενους του προγράμματος «ΔΡΑΣΗ» του ΚΕΘΕΑ

00:00, 6 Φεβρουαρίου 2023
00:00, 28 Φεβρουαρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στην αστική κηπουρική/ κηποτεχνία σε πρώην ουσιοεξαρτώμενους, ωφελούμενους του προγράμματος «ΔΡΑΣΗ» του ΚΕΘΕΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και…

Διαβάστε Περισσότερα
Χρηματοδότηση