Δράσεις Open Social Net

Το Open Social Net, αναδεικνύει δράσεις του δήμου Αθηναίων αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας και ακραίας φτώχειας.

Επιπλέον, υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις μικρής κλίμακας  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι πλέον ευάλωτοι κοινωνικά συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει τακτικά Προσκλήσεις συμμετοχής διασφαλίζοντας όρους ισότιμης πρόσβασης για όλους.

Δράση Open Social Net_«Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων» _Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

00:00, 6 Νοεμβρίου 2023
00:00, 24 Νοεμβρίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που διαβιούν…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Πολιτιστικές επισκέψεις στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση της Τρίτης Ηλικίας»

00:00, 19 Σεπτεμβρίου 2023
00:00, 30 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση της Τρίτης Ηλικίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας σε άτομα 60+ κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας τους, την ενδυνάμωση καθώς και την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους»

00:00, 6 Σεπτεμβρίου 2023
00:00, 8 Δεκεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας σε άτομα 60+ κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας τους, την ενδυνάμωση καθώς και την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους»…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Υλοποίηση εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων»

00:00, 8 Αυγούστου 2023
00:00, 16 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»…

Διαβάστε Περισσότερα
  • 1
  • 2
  • 6
Χρηματοδότηση