Δράσεις Open Social Net

Το Open Social Net, αναδεικνύει δράσεις του δήμου Αθηναίων αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας και ακραίας φτώχειας.

Επιπλέον, υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις μικρής κλίμακας  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι πλέον ευάλωτοι κοινωνικά συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει τακτικά Προσκλήσεις συμμετοχής διασφαλίζοντας όρους ισότιμης πρόσβασης για όλους.

Δράση Open Social Net_« Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές Δράσεις με τίτλο “Από το χωράφι … στο πιάτο μας”»

00:00, 10 Αυγούστου 2023
00:00, 25 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Εκπαιδευτικές Περιβαλλοντικές Δράσεις με τίτλο “Από το χωράφι ... στο πιάτο μας”» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μετανάστες/πρόσφυγες που διαβιούν στην Αθήνα»

00:00, 20 Ιουλίου 2023
00:00, 30 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μετανάστες/πρόσφυγες που διαβιούν στην Αθήνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ»

00:00, 16 Αυγούστου 2023
00:00, 28 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης πιλοτικού χαρακτήρα για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη νεαρών κατοίκων της Αθήνας, ηλικίας 17-27 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕΑΕΚ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social…

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Open Social Net_«Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης»

00:00, 20 Ιουλίου 2023
00:00, 25 Νοεμβρίου 2023

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες ή/και κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν νόμιμο δικαίωμα ίδρυσης επιχείρησης» υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας –…

Διαβάστε Περισσότερα
Χρηματοδότηση