Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση του Open Social Net στις 21 Δεκεμβρίου 2023, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διενεργήθηκαν και συντονίστηκαν από την ομάδα έργου δύο εργαστήρια με θεματικές για την Ψυχική Υγεία και τις Διάφορες Μορφές Βίας, με σκοπό την ανάπτυξη νέων παρεμβάσεων, ενώ ακολούθησε δημιουργική συζήτηση επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων για τη  νέα προγραμματική περίοδο, η οποία συντονίστηκε από την Επικεφαλής του Τμήματος Προγραμμάτων της ΕΑΤΑ Α.Ε., κα. Κωνσταντίνα Τσαμουρτζή.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο τέως Γενικός Γραμματέας του Δ. Αθηναίων, κ. Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, ο Προϊστάμενος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων, κ. Κώστας Παπαγιαννόπουλος, η τέως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, κα Κ. Γκαγκάκη, η τέως Πρόεδρος ΚΥΑΔΑ και τ. Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, κα Μ. Δασκαλάκη και η τέως Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Αθηνά Υγεία Λεομπίλα Φωτεινή.