Τον προηγούμενο μήνα, ολοκληρώθηκε  η διανομή  τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές, με την συμμετοχή της τέως προέδρου του ΚΥΑΔΑ, Μελίνα Δασκαλάκη, όπου συνολικά δόθηκαν 182 τάμπλετ σε 110 ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων.

Η δράση είχε στόχο την  βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και στην διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως εκείνων που βρίσκονται (ή κινδυνεύουν να βρεθούν) σε κατάσταση ένδειας.

H δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).