Τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης έφηβων κοριτσιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 65 έφηβα κορίτσια ηλικίας 12-17 ετών από διάφορα σχολεία
της Αθήνας και 15 γυναίκες ηλικίας 18-25 που ανέλαβαν την ενδυνάμωση των πρώτων.

Στόχος ήταν η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση των κοριτσιών και η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, που προέκυψαν μέσα από συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις σε διάφορες θεματικές, όπως η αυτοεκτίμηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα του σώματος, η διαχείριση του άγχους και άλλες.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος δημιουργήθηκε από τις συμμετέχουσες ένα βίντεο ευαισθητοποίησης προς όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες που καθημερινά επηρεάζονται από προκαταλήψεις και στερεότυπα χάνοντας την δύναμη και την αυθεντικότητά τους.

H δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).