Με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η δράση του Open Social Net «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας».

Συνολικά 83 πακέτα με είδη βρεφικής φροντίδας διανεμήθηκαν σε 77 οικογένειες με παιδιά έως 18 μηνών, κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων σε δυσχερή οικονομική θέση που ωφελήθηκαν από τη δράση.

* Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net” / Υποέργο 1 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδ. ΟΠΣ 5074888).