Με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η δράση του “Open Social Net” «Δικαίωμα στην Ποιότητα- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής».

Συνολικά 157 συμπολίτες μας με δυσκολίες προσβασιμότητας ωφελήθηκαν από τη δράση λαμβάνοντας στο σπίτι τους προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και προϊόντα βιολογικού οικιακού καθαρισμού.