1. Χαρτογράφηση Υπηρεσιών – Φορέων Δομών – Ομάδων Ωφελουμένων

Συνεχής επικαιροποίηση του εργαλείου (τυποποιημένου αρχείου) OSN που περιλαμβάνει τη συγκεντρωτική και συσχετιζόμενη πληροφορία καταγραφής φορέων / δομών του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών, υπηρεσιών και ομάδων ωφελουμένων.

Το εργαλείο αξιοποιείται από την ομάδα έργου στον σχεδιασμό δράσεων παρέμβασης του OSN. Μετά τη διατύπωση αιτημάτων στήριξης μέσω του μηχανισμού δικτύωσης, η αναγκαιότητα της παρέμβασης επιβεβαιώνεται μέσω του εργαλείου.

2. Δικτύωση

H Ομάδα Έργου συμμετέχει τακτικά, άλλοτε μετά από πρόσκληση και άλλοτε με δική της πρωτοβουλία, σε παρουσιάσεις και συναντήσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου:

 • να αναδειχθούν εντοπισμένα κενά στην παροχή των υπηρεσιών στήριξης της ομάδας στόχο τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν (λόγω έλλειψης μέσων) από τον υφιστάμενο μηχανισμό κοινωνικής παρέμβασης και να εξετασθούν καινοτόμοι τρόποι κάλυψής τους.

Στόχος του έργου OSN είναι να υποστηρίξει συντονισμένες κοινές προσπάθειες για την κάλυψη των παραπάνω κενών παρέμβασης, στο πλαίσιο του χαρακτήρα, της χρονικής διάρκειας και επιλεξιμότητας των δαπανών του.

 • να προβληθούν οι σχετικές παρεμβάσεις των δομών και υπηρεσιών που λειτουργούν στο Δήμο.

Ενδεικτικές συναντήσεις δικτύωσης:

 • ΟΚΑΝΑ – Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης- Μονάδα Υποστήριξης Εκπαίδευσης Θεραπευομένων
 • ΚΥΑΔΑ- Χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, ανεργία, κατοικία, μονογονεϊκότητα, κλπ) δυνητικά ωφελουμένων
 • Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας- Παρουσίαση των δυνατότητων στήριξης του έργου.
 • Μουσεία της Αθήνας – Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 4-12 ετών.
 • Jobday Σεράφειο – προβολή του έργου
 • Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις του ACCMR

3. Δράσεις που υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται

Το OSN σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ευέλικτες δράσεις που έρχονται να εξυπηρετήσουν εντοπισμένες ανάγκες ή κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

 • «Πολιτιστικό summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση 2022»

Συνολικά 90 παιδιά, ηλικίας 4-12 ετών, και 67 μονογονείς είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη δράση η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, με τη συμμετοχή εννέα Μουσείων- πολιτιστικών φορέων της πόλης.

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν αφορούσαν σε ομαδικές δραστηριότητες, με έμφαση στον πολιτισμό και την τέχνη. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, να γνωρίσουν την πόλη της Αθήνας και την ιδιαίτερη πολιτιστική της κληρονομιά, να συμμετέχουν σε μουσειακές εμπειρίες με εκθέματα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας και σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης με έμφαση στο πολιτισμό και τα καλλιτεχνικά. Η δράση είχε ως στόχο να διευκολύνει αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίοι δεν διαθέτουν το κατάλληλο υποστηρικτικό (οικογενειακό και οικονομικό) περιβάλλον μέριμνας των παιδιών τους κατά τους θερινούς μήνες που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές.

 • Διανομή αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας»

Στο πλαίσιο της παραπάνω πιλοτικής δράσης το Open Social Net δημοσίευσε τον περασμένο Ιούλιο, Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς τους κατοίκους της Αθήνας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως είδους. Η δράση αφορά στη διανομή συσκευασμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η διανομή των αλληλέγγυων διατροφικών πακέτων θα διενεργηθεί σε τρεις δόσεις με κατ’οίκον παραδόσεις και, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Υποβλήθηκαν συνολικά 168 αιτήσεις το διάστημα 15/7 – 19/8. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιλέχθηκαν με εισοδηματικά κριτήρια 150 ωφελούμενοι.

 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε πρόσφυγες/μετανάστες

Η δράση που θα ξεκινήσει να υλοποιείται σύντομα, αφορά στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε τουλάχιστον 80 πολίτες τρίτων χωρών που διαβιούν στην Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα. Συγκεκριμένα θα παρέχει απαραίτητες συμβουλές για την διασφάλιση νόμιμης διαμονής και πρόσβασης σε δικαιούμενες παροχές και υπηρεσίες (άδειες διαμονής βάσει του Ν. 4251/2014 και κτήση ιθαγένειας βάσει του Ν.3284/2004, όπως ισχύουν).