Με χαρά και ενθουσιασμό ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα υλοποίησης της δράσης «Πολιτιστικό summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση 2022» με την δωρεάν συμμετοχή των επιλεχθέντων παιδιών στα 9 Μουσεία-Πολιτιστικούς φορείς της Αθήνας.

Ενενήντα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών συμμετέχουν στα πολιτιστικά προγράμματα δύο εβδομάδων για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου και απασχολούνται καθημερινά με δημιουργικές και πρωτότυπες δραστηριότητες (καλλιτεχνικά εργαστήρια, μουσικοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές κλπ)