Καταχωρήστε τη δράση σας

Το Open Social Net καλεί τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στο δήμο της Αθήνας να προβάλουν τις δράσεις

τους, με στόχο την ενημέρωση τόσο των δυνητικά ωφελούμενων όσο και του ευρύτερου κοινού.

Γιατί να καταχωρήσω τη δράση μου;

Η καταχώρηση της δράσης στον ιστότοπο Open Social Net που υποστηρίζεται από την ΕΑΤΑ, έχει διπλό στόχο:

– διεύρυνση του πλήθους των πολιτών που θα ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που διοργανώνετε με αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού συμμετοχής και ευαισθητοποίησης.

– διεύρυνση του πλήθους των φορέων παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών που θα ενημερωθούν για τις τρέχουσες ή μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζετε ή υλοποιείτε με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεργειών σε επίπεδο μεθόδων, μέσων και προγραμματισμού.

Πώς μπορώ να καταχωρήσω τη δράση μου;

Η καταχώρηση της δράσης σας αποτελεί μία απλή διαδικασία. Μπορείτε να αφιερώσετε λίγα μόλις λεπτά για να συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια, η ομάδα έργου θα έρθει σε επαφή μαζί σας για την οριστικοποίηση της καταχώρησης και τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο Open Social Net.

Καταχωρήστε τη δράση σας

Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία του φορέα/δομή σας.

  Διαλέξτε το Φορέα/Δομή σας*

  (Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση του φορέα σας πατώντας πάνω στο πεδίο και στη συνέχεια γράφοντας το όνομα του φορέα σας.)

  (Αν δεν υπάρχει στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας για την καταχώρησή του)

  Σε ποια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα αφορά *; (Για παραπάνω από 1 επιλογές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ, Ctrl+κλικ)
  Σε ποια δημοτική κοινότητα θα πραγματοποιηθεί η δράση *; (Για παραπάνω από 1 επιλογές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ, Ctrl+κλικ)
  Σε ποια κατηγορία αναγκών αφορά *; (Για παραπάνω από 1 επιλογές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ, Ctrl+κλικ)
  Χρηματοδότηση