Καταχωρήστε την ανάγκη σας

Μπορώ να κάνω αίτηση;

Εάν είστε Δημότης ή/και κάτοικος του Δήμου Αθηναίων, μπορείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα

που ακολουθεί, να αναφέρετε και να περιγράψετε το είδος της ανάγκης σας καθώς και τον

τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να λάβετε βοήθεια.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Με τη συμπλήρωση της φόρμας που ακολουθεί, ενημερώνεται η ομάδα έργου για την ανάγκη σας

καθώς και για το τρόπο με τον οποίο θέλετε να λάβετε βοήθεια. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που

καταχωρήθηκαν, αξιολογούνται και όπου κριθεί απαραίτητο, η ομάδα έργου θα επικοινωνεί μαζί σας.

Πώς να κάνετε αίτηση

Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και περιγράψτε μας το είδος της βοήθειας που επιθυμείτε να λάβετε.

 

  Είστε δημότης Δήμου Αθηναίων *;

  Είστε κάτοικος Δήμου Αθηναίων *;

  Έτος Γέννησης

  ΑΜΚΑ

  Φύλο

  Σε ποια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα ανήκετε*; (Για παραπάνω από 1 επιλογές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ, Ctrl+κλικ)

  Χρηματοδότηση