Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Το Open Social Net, δημιούργησε ένα χώρο συνάντησης και  επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων της Αθήνας,
των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της Ε.Α.Τ.Α προκειμένου να αναδειχθούν θέματα αντιμετώπισης
                                        της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Η συμμετοχή σε αυτόν, προϋποθέτει  την εγγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα.

Πώς μπορώ να συμμετέχω

Μπορείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα με μια από τις παρακάτω επιλογές:

Χρηματοδότηση